Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

smokecigarettes
Fuckingsvogue | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
smokecigarettes
Reposted fromweightless weightless

May 20 2015

smokecigarettes
smokecigarettes
8071 b7bf 420

May 05 2015

smokecigarettes
6619 95fe 420
26.
smokecigarettes
2371 3a42 420
Reposted fromtwice twice viaweightless weightless
smokecigarettes
no.
Reposted fromweightless weightless
smokecigarettes
4801 ad0d 420
Reposted fromfelicka felicka viaweightless weightless

April 01 2015

smokecigarettes
Kokaina i alkohol kochają cię najbardziej na świecie. Bezwarunkowo. Jak matka, jak Jezus Chrystus. (...) Są zawsze, gdy ich potrzebujesz. Nie pytają cię nigdy o zdanie. Nic od ciebie nie chcą. Kosztują zawsze tyle samo. (...) Zawsze dadzą ci komfort. Pocieszenie. Sprawią, że poczujesz się lepiej. O każdej porze dnia i nocy. Jak to nazwać inaczej, jeśli nie miłością?
— "Ślepnąc od świateł" czyli Żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viatwojbyly twojbyly
smokecigarettes
Lubiłam, gdy był dziki i czuły. Przyjęłabym go w każdym nastroju, ale upłynęło już tyle czasu... Czułam mrowienie na skórze, spragnionej jego kojącego dotyku. Zastanawiałam się, co by się stało, gdyby rzucił się na mnie teraz, gdy byłam tak głodna jego ciała. Porozrywalibyśmy się na strzępy. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viatwojbyly twojbyly
smokecigarettes
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless
smokecigarettes
8928 6ef0 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarevalie revalie
smokecigarettes
2847 7ef3 420
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viarevalie revalie
smokecigarettes
7012 065f 420
Reposted fromrol rol viarevalie revalie
smokecigarettes
4210 65bc 420
Reposted fromadzix69 adzix69 viatwojbyly twojbyly
smokecigarettes
9958 38be 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viatwojbyly twojbyly
smokecigarettes
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa
Reposted fromvanirr vanirr viatwojbyly twojbyly
smokecigarettes
.la douleur exquise. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl